A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів №5
Жашківської міської ради Черкаської області

Павлюк Ірина Федорівна

Дата: 22.05.2020 12:59
Кількість переглядів: 12

https://rada.info/upload/users_files/26324160/b9686505f643b102d1ba35549366b363.jpgОпис досвіду роботи вчителя початкових класів

Павлюк Ірини Федорівни

 

Педагогічне кредо

«Вчитель не той хто вчить, а той, у якого вчаться»

    У Законі України «Про загальну освіту» говориться, що освіта має бути спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості.

   У новому Державному стандарті базової і повної загальної освіти зазначено, що головне завдання сучасної загальноосвітньої школи полягає в тому, щоб підготувати компетентнісну особистість, навчити застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, знаходити шляхи інтеграції до соціокультурного та природничого середовища.

   Як організувати процес навчання, щоб в очах дитини не згасав вогник допитливості, щоб пізнання стало для неї натхненною, захоплюючою працею?

   Як допомогти молодшому школяреві розкрити свої здібності?

  Реалізація цих завдань можлива лише за умови здійснення компетентнісно зорієнтованого підходу до навчання.

   Педагог повинен пам’ятати, що кожна дитина має свої індивідуальні особливості, темп розвитку, власний спосіб навчання. Тому важливо створювати такі умови, які сприяли б їх розвитку і формували здібності та інтереси учня.

   Мовленнєва змістовна лінія навчання української мови у Державному стандарті початкової ланки освіти й чинній навчальній програмі є основною. Вона передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу.

   У процесі навчання вчитель закладає не тільки фундамент знань, а й формує світогляд, характер учнів, їх ставлення до людей, до країни; виховує почуття дружби, доброти, милосердя, любові до природи. У своїй роботі я опираюся на педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського, широко використовую концептуальні основи його гуманістичної педагогіки.

  На жаль, ми часто йдемо не шляхом опанування певної технології, а через використання окремих прийомів, технік, які, безперечно, урізноманітнюють навчальний процес, однак нічого суттєво не змінюють. Разом з тим, зважене і систематичне використання цих прийомів дає змогу вчителю навчати із задоволенням, а учням охоче набувати цілої низки життєво необхідних вмінь: чути одне одного, прислухатися до думки іншого, відстоювати власну позицію, знаходити оптимальне рішення, організувати власну роботу й працювати спільно, допомагати, приймати допомогу, радіти власним успіхам і досягненням інших тощо.   

   Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці освітнього процесу має стати розвиток у дитини гнучкості мислення. А для цього треба перетворити кожен урок на урок мислення-спілкування, де істина постає як суперечка про істину, як діалог. Під час такого діалогу важливо навчити кожну дитину розмірковувати, гнучко підходити до розв’язання проблем, знаходити нові, оригінальні рішення, для того, щоб відчути задоволення від навчання.

  Зацікавленість є ефективним засобом успішного навчання, необхідною умовою досягнення позитивних наслідків. Видатний педагог В.О.Сухомлинський вважав, що навчальний процес у сучасній школі повинен розвивати всемогутню радість пізнання. Лише тоді, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї виникне бажання дізнатися про нього більше. Ефективне навчання неможливе без активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчих здібностей.

  Вважаючи особистість пріоритетом педагогічної діяльності, навчаю своїх вихованців не тільки читати, писати, рахувати, а головне - любити і шанувати людей, Батьківщину, поважати старших.

  Найголовнішим завданням для себе вважаю навчити дітей мислити самостійно і творчо, зробити все, щоб дитячий талант розквітав з перших шкільних років. Щоб учні не тільки засвоювали певну суму знань, а й проходили школу громадянськості, щоб кращі риси людської душі були притаманні їм протягом усього життя.

  Мій досвід базується на науково-методичному фундаменті,  власні знахідки й напрацювання. Впродовж останніх років працюю над проблемою «Компетентнісні завдання з розвитку мовлення в початковій школі».

Перед собою я ставлю мету:

 • Зробити процес навчання, наскільки це можливо, цікавим та раціональним.
 • Систематично використовувати вправи для розвитку мовного апарату дитини, запобігати можливим відхиленням.
 • Поєднувати розумове, моральне, естетичне, художнє, трудове виховання.

  Як правило, до нас приходять різні діти: одні мріють про школу, інші- бояться її і хочуть залишитися завжди «маленькими». Отже перше моє завдання сподобатися дітям не тільки як учитель, а як друг, з яким можна поговорити щиро, погратися, посміятися. Налагоджую довірливі стосунки із батьками. Виникає наступна проблема, як же зробити так, щоб було у дітей бажання навчитися вчитися, і як правильно для цього організувати навчальний процес.

  Ефективним засобом формування активності учнів є залучення їх до виконання ситуативних завдань, проблемних ситуацій, розв’язування яких сприяє розвитку вмінь орієнтуватися в різних ситуаціях, планувати власну позицію, прогнозувати результативність. Розвиток комунікативних навичок дітей та їх мовлення забезпечують вправи й завдання на формування вмінь уважно й вдумливо слухати, відтворювати та аналізувати почуте, говорити доречно, чітко, переконливо, правильно.

  Розвивати у дітей мовлення допомагають вправи на уважність, спостережливість.

  Саме для розвитку мовлення учнів застосовую різні типи нестандартних завдань, вправи на розвиток уміння висловлювати свої думки, припущення, збагачення навчального матеріалу завданнями з логічними навантаженням, використання цікавинок на уроках, власних розробок «Завдання поточного та тематичного контролю знань з української мови для 3 класу», ігрові вправи, загадки, ребуси, кросворди). Навчальний процес стараюся зробити осмисленим, творчим, активізувати пізнавальну діяльність учнів. На уроці створюю умови, при яких у школярів найбільш раціонально і продуктивно розвивається мислення.

Намагаюся розвивати дитину в цілому як особистість:

 • навчаю її працювати творчо;
 • вести пошукову роботу;
 • думати і висловлювати свої думки;
 • обґрунтовувати міркування.

У своїх висловлюваннях учні використовують такі вирази:

« Я міркую так…»;

 «Я вважаю»...;

 «На мою думку...»;

 «Я гадаю...»;

«На мій погляд...»;

 «Я припускаю...»;

 «Я не впевнений, але мені здається...»;

 «Подумавши, я прийшов до висновку...».

   Цікавий матеріал використовую на різних етапах уроку. Так, на уроці української мови при проведенні самостійної роботи пропоную тестові завдання, «Склади і запиши речення з поданих слів», «Закінчи речення». Ця робота передбачає закріплення вміння учнів правильно і логічно міркувати, розвивати мислення та мовлення.

  Велику увагу приділяю написанню словникових диктантів. Однак при цьому використовую їх творчо і не зводжу роботу лише до орфографії. Це передбачає пояснення етимології слів, тлумачення їхніх значень, уведення слів у речення, добір синонімів, антонімів, визначення приналежності до частин мови, виконання звуко-буквеного аналізу найскладніших слів. Пропоную також тлумачні словниково-логічні диктанти, які передбачають продовження роботи над вивченими словами. Вони вчать учнів сприймати слово усвідомлено, розуміючи його значення, осмислено складати з ним словосполучення, вводити його в речення, текст.

   На кожному уроці української мови читаєм запропонований мною текст, намагаємось колективно відтворити зміст прочитаного, визначити тему і мету даного тексту. Цей прийом дає можливість розуміти зміст прочитаного, розвиває мовлення.

  Творчі завдання викликають в учнів велику зацікавленість. А саме це має бути закладено в основу навчання молодших школярів. Тільки цікавість породжує бажання пізнати світ і самого себе. На кожному уроці проводжу вирішення проблем і проблемних ситуацій. Цей вид роботи формує соціально - творчу, соціально - активну особистість учня. Вважаю, що оволодіти навчальним предметом - означає навчитися розв’язувати не лише передбачені державним освітнім стандартом завдання, а й такі, що потребують певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості.

Велике значення на уроках мови та читання надаю роботі над:

 • розвитком зв’язного мовлення;
 • вмінню утворювати нові слова від поданих;
 • складати речення за малюнками та з поданих слів.

При цьому використовуються підказки.

   Готуючись до уроку намагаюся будувати його так, щоб збільшити час самостійної роботи школярів. Переконана, що самостійність учнів є важливою передумовою свідомого і міцного оволодіння знаннями, вона розвиває:

 • зосередженість,
 • цілеспрямованість,
 • уміння міркувати,
 • формує індивідуальний спосіб мислення.

  За цієї умови навчання стає переважно активною самостійною діяльністю, спрямовуючи свою роботу на формування в учнів уміння працювати самостійно, здійснювати взаємоконтроль, допомагати товаришам. Основна частина уроку відводиться самостійній роботі школярів у парах чи індивідуально.

  Підвищуючи свій професіоналізм, намагаюся орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних проектів, ідей, напрямків, використовувати найефективніші освітні технології, впроваджувати новітні педагогічні технології, які гарантують реалізацію творчих здібностей, зв’язного мовлення, розвивають логічне мислення учнів та пізнавальні інтереси школярів.

  Навчальні заняття для мене та моїх учнів - постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат.

Понад дві тисячі років тому видатний китайський педагог Конфуцій сказав:

       «Те, що я чую, я забуваю,

         Те, що я бачу, я пам’ятаю,

         Те, що я роблю, я розумію…»

  Ці три простих твердження обґрунтовують необхідність використання активних методів навчання.

  Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Я, як педагог, самостійно приймаю рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, враховуючи особливості своїх учнів з метою максимальної ефективності процесу навчання.

https://rada.info/upload/users_files/26324160/b56eec5f75ee499e990bb8bf04c232e4.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/36ca6bd1e4dcc4bef9d2ecf0c18bae3a.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/f0ba25f9fa43b437ad8354395b7e3d97.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/b21df1e2dc314a4174eadc1d910f97ba.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/bcc5e4e154e1232ce7738df93cab78e1.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/b52298cf11fbe593b593d2c3f2638143.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/c6f2660145c4cc47a349b4882355c9f4.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/7c65b2eac184b157ca7949f875a8cfa7.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/964b8db737a76712f9fae327e43dbc03.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/eb53c827d529882941528604fee64366.jpghttps://rada.info/upload/users_files/26324160/7a61b87f5b2631309afdf9c3eb417a1f.jpg

Сайт Павлюк Ірини Федорівни

Картка обліку Павлюк І.Ф.               

Брошура Павлюк І.Ф.


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора