A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів №5
Жашківської міської ради Черкаської області

Тютюнник Галина Василівна

Дата: 22.05.2020 13:05
Кількість переглядів: 10

Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури

Тютюнник Галини Василівни

 

 

Я, Тютюнник Галина Василівна, працюю на посаді вчителя української мови та літератури Жашківського ЗЗСО I-III ступенів №5. Педагогічний стаж роботи 43 роки, з них – 34 у згаданій школі.

Моє кредо таке: «Навчаючи інших – учуся сама».

Учитель - не просто не просто професія, бо він не тільки допомагає здобувати знання, а й виховує особистість, свідомого громадянина. Саме тому до дітей треба йти з любов’ю.

За Державним стандартом нової загальної середньої освіти завданнями освітньої галузі «Мови і літератури» в школі є «…формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти». Отже, серед завдань сучасної освіти одним із найважливіших є виховання гармонійно розвинутої особистості.

Сьогодення вимагає пошуків нових шляхів навчання для покращення якості знань учнів. Тому одне з головних завдань учителя – допомогти учневі навчитися самостійно здобувати знання. Кожен урок повинен сприяти розвитку інтересів учнів, набуттю ними навичок самоосвіти. Українська мудрість стверджує: «Можна привести коня до водопою, але пити воду кінь повинен сам». Тому впроваджую форми і методи організації НВП, що забезпечують самостійність навчання учнів (пошук необхідної інформації в бібліотеці, інтернеті, написання рефератів, створення презентацій).

В Етичному Кодексі українського вчителя зазначено: «Обов’язок учителя перед суспільством – свідомо оцінити роль, яку він може взяти на себе в конкретному випадку залежно від своєї компетентності, інтелекту, обставин та середовища». Сучасний учитель української мови – учитель, який докорінно переосмислив свою роль у навчально-виховному процесі з урахуванням новітніх рис суспільства: розвиток комп’ютерного інтелекту та усвідомлення, що мова є основним засобом спілкування та інструментом для досягнення успіху.

У сучасному мовному просторі, де нові знання та інформація подвоюються шаленими темпами, комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною спілкування. Для учнів це цікавий шлях до розвитку уміння спілкуватись.

Ідеалом сучасного навчання є особистість з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з хорошими орієнтувальними навичками та творчими здібностями.

Розвиток творчого потенціалу людини трактується як основне завдання школи. Учень – це творець свого власного «Я».

Використовую різні форми й технології уроку, спрямовані на активне засвоєння нового матеріалу й поглиблення раніше вивченого, щоб дати учням хороші знання.

Педагогічний процес на уроках мови та літератури будується за принципом діалогу, полілогу й багатий на імпровізації.

Кожен урок – це творча співпраця вчителя і учнів, яка пробуджує в дітях бажання мислити і творити, досліджувати й аналізувати, самовдосконалюватися і досягати успіху.

Під час роботи використовую роботу в парах. Оскільки в 9 класі невелика кількість дітей, то це достатньо ефективний метод групової роботи. Вона дозволяє учням вчитися обмінюватися думками й ідеями, аргументувати, відстоювати свою позицію, а це в майбутньому дозволяє переходити до складнішої форми роботи – в трійках, малих групах, а згодом і провести дискусію.

Робота в малих групах дає змогу учням набути навичок необхідних у спілкуванні та співпраці. Вона стимулює роботу в команді. Висловлювання думок допомагає учням відчути особисті можливості та зміцнити їх. Окрім того, дітям легше висловитися в невеличкій групі.

На уроках української літератури використовую такі інтерактивні технології: «Діалог», «Синтез думок», «Спільний проєкт», «Сенкан».

Проводжу нетрадиційні уроки: урок-змагання, урок-подорож, урок досліджень. Наприклад, на уроці літератури в 9 класі подорожуючи літературними вулицями міста, всі учні класу, попередньо поділившись на групи, одержали завдання і успішно з ним справились. Навіть учні, які мають слабші знання, готували презентації про Петра Власюка, Тараса Шевченка, Павла Тичину, Лесю Українку, вивчили поезії напам’ять, розповідали про життєвий і творчий шлях поета, що не підвести групу.

«Мозковий штурм» спонукає творчим шляхом виражати свої думки, допомагає знаходити рішення щодо конкретної проблеми. Дуже ефективні методи «Мікрофон», «Незакінчене речення», бо дають змогу кожному відповісти швидко, по черзі, відповідаючи на запитання.

У 9 класі доречними є уроки-семінари, усні журнали, на яких учні вчаться культури спілкування, висловлювати власну думку, виступати з власними рефератами, користуватися додатковою літературою та інтернет-ресурсами.

Здійснюю диференційований та індивідувальний підхід до учнів, зокрема даю учням можливість обирати домашнє завдання із кількох вправ.

Цікавлюся новітніми методиками. Інноваційні освітні методики й технології активно впроваджую на уроках.

Постійно демонструю багатства художнього слова. Мої вихованці - активні учасники різноманітних конкурсів, Всеукраїнських предметних олімпіад. А літературна студія «Зорепад неодноразово виступала з цікавими сценками перед учнями та дорослими, посіла перше місце в районному конкурсі На протязі кількох років учні нашого закладу займають призові місця в Регіональному конкурсі читців-декламаторів «Барви слова», який щорічно проходить 21 лютого в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка.

Готуючись до кожного уроку, слід пам’ятати слова А. Макаренка: «Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до товаришів і громадян, поважати їхнє право на навчання, радість і обов’язок відповідальності».

 


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора