A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів №5
Жашківської міської ради Черкаської області

Ніколаєва Наталія Федорівна

Дата: 22.05.2020 13:37
Кількість переглядів: 18

     Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури

Ніколаєвої Наталії Федорівни

   На сучасному етапі розвитку теорії і практики навчання української мови вельми актуальна проблема ефективної організації освітнього процесу, що пов’язана передусім з розробленням методів і технологій формування мовної особистості.

         У багатьох учителів-практиків виникає запитання: які технології можна використовувати на заняттях з мови? Добір учителем технологій формування мовної особистості залежить передусім від особливостей навчального матеріалу, від знання педагогом традиційних та новітніх методик, уміння застосовувати їх, а це передбачає добір дидактично доречних засобів, нових методів і прийомів, урахування індивідуально-вікових характеристик учнів, рівня їхніх навчально-предметних компетентностей.

         У межах дидактичних технологій можна застосовувати різні способи навчання. Це зумовлює розмаїття класифікаційних типів педагогічних технологій, кожен з яких поєднує елементи інших, наприклад, дослідницька технологія може містити елементи пояснювально-ілюстративної, інтерактивної тощо.

 

Ось одна з технологій: «Народ скаже-як завяже ».

(6-й клас)

Технологія спрямована на те, щоб учні збагнули, як у мові відображено історію, культуру й філософію українського народу. Інструкцію побудовано на взаємозв’язку лінгвістичних і позамовних чинників у функціонуванні мови. Поєднання соціокультурного й мовного аспектів у межах технології створює простір, що допомагає убезпечити підлітків від духовного зубожіння. Застосований тут творчо-розвивальний підхід дасть змогу збагатити мислення й мовлення школярів, їхній ціннісно-орієнтаційний досвід.

Цілі навчально-пізнавальної діяльності учнів:

 • знати поняття прислівя, приказки, фразеологічні звороти;
 • розуміти узагальнено-образне значення прислівїв, приказок;
 • застосовувати здобуті знання про фразеологізми, прислівя, приказки та образне значення їх у нових навчальних ситуаціях;
 • аналізувати виражально-образні функції фразеологізмів, особливості пунктуаційного оформлення їх;
 • виявляти взаємозвязок між словом і образом у прислівях, приказках, обсяжних текстах;
 • помічати й усувати помилки в логіці міркувань;
 • складати байки, використовуючи фразеологізми;
 • оцінювати відповідність власних міркувань, висновків поставленим завданням.

Інструкція.

 • Скориставшись словником лінгвістичних термінів, з’ясуйте, що таке фразеологічні звороти, у чому відмінність між прислів’ям і приказкою.
 • Доберіть з довідки закінчення поданих висловів, беручи до уваги узагальнено-образне значення прислів’їв і запишіть. Яка тема обєднує їх? Поясніть розділові знаки.

Хто грамоти вміє,…. Письменний бачить поночі більше,….Книга вчить,…. Одна голова добре,…. Чого Івась не навчиться,…. Голова без розуму,…. Зелений виноград не солодкий,….

         Довідка: той добре і жне, і сіє; як неписьменний вдень; а з лісу виводить; хто хоче все знати; як на світі жить; а дві-краще; того й Іван не буде знати; як ліхтар без свічки; а молодий розум не міцний.

 • Прокоментуйте узагальнено-образне значення поданих прислівїв і приказок, запишіть їх у таблицю відповідно до зазначених груп.

Висипався Хміль із міха та наробив ляхам лиха. Без верби і калини нема України. То не козак, що боїться собак. Бережи копійку, а гривня сама себе збереже. Або волю здобути, або дома не бути. Степ та воля-козацька доля. Козакові Січ-мати, а Великий Луг-батько. Жінка чоловікові-подруга, а не прислуга. Підлеслива людина-гадюка під квітами. З добрими дружись, а лихих стережись. Найшла коса на камінь. Собака на сіні. Роби, небоже, той Бог поможе. Від біди тікав, та в горе попав. Держімося землі, бо земля держить нас. У тихому болоті чорти водяться. Сказав би словечко, так піч у хаті. Хоч і спина гола, аби своя воля. Сміливого і куля боїться. Держімося землі, бо земля держить нас. У тихому болоті чорти водяться. (нар. творч.)

 

Групи прислів’їв, приказок,…

 

образи яких символізують національні ознаки.

 

які підносять ідею державної незалежності.

 

що узагальнюють морально-етичні цінності.

 

повязані з віруваннями народу.

 

        

 • Прочитайте учнівський вірш, складений за прислівям, і визначте його основну думку, зважаючи на значення фразеологізмів, використаних у тексті.

 

Який Сава-така й слава.

Жив собі на світі Сава,

Мав таку погану славу,

Днями байдики лиш бив

І до школи не ходив.

Друзям баки забивав-

До науки не пускав.

Раз знічевя книжку взяв

І до школи почвалав.

Там, звичайно ж, не зустрів

Своїх друзів-школярів.

Але в школі Саву знали,

Уникали, обминали.

Кожен знав, у чому справа:

Який Сава-така й слава!

 

 • Складіть байку, використавши один із фразеологізмів: Яке дерево, такі його квіти, які батьки, такі й діти або Якби кицька не скакала, то і ніжку не зламала б.

 


« повернутися

School.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора