A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський опорний ліцей №5
Жашківської міської ради Черкаської області Уманського району

Дистанційне навчання

     Порядок організації освітнього процесу під час дистанційного навчання визначається Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (далі - Положення), затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.09.2020 за № 941/35224. Роз’яснення щодо застосування Положення надано листом МОН від 02 листопада 2020 року № 1/9-609, що розміщено за посиланням https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchamiva.

   Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти, виконання освітньої програми закладу освіти відповідно до державних стандартів освіти, але не повинна призводити до перевантаження учнів. Слід врахувати, що Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.2020 за № 1111/35394, визначено, що тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у поза навчальний час не рекомендується більше 1 години у 3-5 класах та 1,5 години у 6-9 класах, 2 години - у 10-11(12) класах. Учням 1-2 класів домашнє завдання не задається.

Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно за допомогою інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Крім того, важливим є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, зокрема щодо обсягу та форм подання навчального матеріалу, завдань для самоперевірки та оцінювання, а також недопущення перевантаження за часом під час роботи за комп’ютером тощо.

Відповідно до нормативно-правових документів  ліцей використовує такі інструментарії дистанційного навчання у 2023-2024 навчальному році:

- електронний щоденник та електронний журнал на платформі https://nz.ua/

- сайт ліцею https://zhashkiv5.school.org.ua/distancijne-navchannya-12-31-15-29-10-2021/;

- Google Classroom;

- платформи Zoom, Google Meеt, (для проведення онлайн-нарад, засідань педагогічної ради, засідань атестаційної комісії, засідань методичних об’єднань закладу, творчих груп);

- платформи Zoom, Google Meеt, (для проведення онлайн-уроків);

- Viber, Facebook, платформи Zoom, Google Meеt, (для зворотнього зв’язку індивідуальної роботи із здобувачами освіти, батьками дітей).

- вебплатформу дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» для організації дистанційного та змішаного навчання: https://lms.e-school.net.ua/

Здобувачі освіти можуть користуватися платформою як для навчання під час карантину, так і для додаткового ознайомлення з темою під час очного навчання.

«Дистанційна школа для учнів»

(за посиланням  https://bit.ly/3oD31He ).

Контент «Дистанційної школи для учнів»  містить 10-ти або 15-хвилинні навчальні відео пояснення нового матеріалу з усіх основних навчальних предметів для 5-11 класів, підготовлені кращими вчителями Черкащини.

Для учнів початкових класів розміщені відео з таких навчальних дисциплін: математика (з 1 по 4 класи); українська мова (з 2 по 4 класи).

Використання контенту «Дистанційної школи для учнів» полегшить та підвищить ефективність процесу організації дистанційного навчання учнів, які  можуть переглядати відео пояснення нового матеріалу у зручний для них час стільки разів, скільки їм потрібно для кращого розуміння нових знань.

Водночас педагогічні працівники можуть використовувати контент «Дистанційної школи для учнів» під час підготовки дистанційного уроку, доповнюючи  відео пояснення нового матеріалу різними формами, методами і засобами дистанційного навчання в синхронному або асинхронному режимі.

Крім зазначеного, використання педагогами потенційних можливостей «Дистанційної школи для учнів» створюватиме умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами, а також інших учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров'я, відсутність або обмеженість доступу до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо).

Користуватись контентом «Дистанційної школи для учнів» можуть і батьки учнів, які згідно із зазначеними вище нормативними документами є суб'єктами дистанційного навчання та які мають бажання сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною певних результатів навчання.

Матеріали, які стануть у нагоді педагогічним працівникам при організації дистанційного навчання з учнями розміщено: 

Дата: від до Скинути

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора